Actievoorwaarden

De "Leffe + 1€ tip via de Jupiler app" is een initiatief van InBev Belgium. Met deze actie wil InBev Belgium de HORECA & haar personeel steunen in deze moeilijke tijden.

Consumenten kunnen via de Jupiler App hun Leffe product  kopen in deelnemende zaken, waarna InBev Belgium 1€ per bestelde Leffe zal doorstorten naar het desbetreffende deelnemende café of restaurant. Om deel te nemen aan deze actie dienen de horecazaken zich in te schrijven via de website abinbevmenu.be. De consumenten van de betreffende horeca-zaken dienen op hun beurt hun Leffe te bestellen via de Jupiler App, die zij kunnen downloaden (via de iOS App Store voor IPhone gebruikers of Play Store voor Android gebruikers)

Deze actie is geldig op bestellingen in de periode van 12 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Telkens wanneer een consument 1 of meerdere Leffe producten bestelt en betaalt (uit het gamma Leffe Blond, Leffe Bruin, Leffe Ruby, Leffe Blond 0,0, Leffe Bruin 0,0, Leffe Rituel 9°, Leffe Tripel of Leffe Zomer) gebruikmakend van de Jupiler App, zal de uitbater voor deze bestelling 1 € per Leffe product  ontvangen van InBev Belgium. In iedere deelnemende horecazaak kunnen dagelijks per deelnemende consument maximum 4 aangekochte Leffes aanleiding geven tot schenking van 1 € per Leffe aan de betreffende horecazaak en dit gedurende de volledige duur van de actie.

Het totale bedrag in de "fooipot" dat zal worden uitbetaald aan de horeca-uitbater is gelijk aan het aantal bestelde Leffe-producten (via de Jupiler App én rekening houdend met het hoger genoemde maxium per consument per dag per horecazaak), vermenigvuldigd met 1€, met een totaal maximum van 1000 € voor de hele periode per horecazaak.

Het totale bedrag van de "fooipot" wordt aan de uitbater uitbetaald (via overschrijving) maximaal 3 maanden na het afsluiten van de actie.  De uitbater op zijn beurt is verantwoordelijk voor verdeling van de fooipot onder zijn personeelsleden.

 Door zich in te schrijven, verbinden deelnemende horecazaken zich ertoe om de actie ten voordele van het horecapersoneel te spelen.

Deze actie is enkel geldig voor bestellingen door meerderjarigen in de deelnemende Belgische horecazaken. InBev Belgium behoudt zich dan ook het recht voor om de bovenvermelde terugbetaling niet te doen aan deelnemende cafés of restaurants, indien er aanwijzingen van misbruik of fraude zijn. De deelnemende horecazaken kunnen onderworpen worden aan controles inzake het naleven van de actievoorwaarden.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden aan te passen in de mate dat dit om organisatorische redenen of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken.